Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Obec Margecany v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce : 1965 obyvateľov.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: