Archív značiek: Zastupiteľstvo

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                                            1647

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                  844

Počet platných hlasovacích lístkov pre OZ                                                824

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce                      746

Za starostu obce bol zvolený Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov za okrsok č. 1 je 404 a za okrsok č. 2 je 342. Pokračovať na Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Margecanoch 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Margecanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Igor Petrik, Ing., 46 r., starosta obce, Margecany Jarná 49, nezávislý kandidát Pokračovať na VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Zaujalo vás to? Zdieľajte: