Archív značiek: Základná škola

Pozvánka na záverečnú konferenciu

pozvanka skolaSrdečne Vás pozývame na záverečnú konferenciu k projektu „Máme vodu v suchu – prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany“, ktorý je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Záverečná konferencia sa uskutoční dňa 29. júna 2015 o 10:00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch. Pokračovať na Pozvánka na záverečnú konferenciu

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Deň otvorených dverí Základná škola s materskou školou Margecany

Na základe žiadosti vedenia Základnej školy s materskou školou uverejňujeme nasledovný oznam:

zssms margecany logo

POZVÁNKA

Milí rodičia a deti, pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

KEDY: 1. 6. – 3. 6. 2015 od 14:00 do 17:00 hod.

KDE:  Základná škola s materskou školou,   Školská 20, 055 01 Margecany

V tomto čase si môžete prezrieť priestory základnej školy, materskej školy a školského areálu. Pokračovať na Deň otvorených dverí Základná škola s materskou školou Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výberové konanie

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany vyhlasuje podľa §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 a § 5 zákona NR SR č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Margecanoch, Školská 20, 055 01 Margecany.

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pokračovať na Výberové konanie

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zápis detí alebo budúci prváci v „Snehuliačikove“

Dňa 27. januára 2012 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváci preukazovali svoje zručnosti a vedomosti v zimnej krajine plnej snehuliakov. Navštívili „Snehuliačikovo“, na ktoré sa naša škola v januárové popoludnie premenila. Pokračovať na Zápis detí alebo budúci prváci v „Snehuliačikove“

Zaujalo vás to? Zdieľajte: