Archív značiek: Ulice

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – most cez miestny potok

OZNÁMENIE o stavebnom povolení podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, oznamuje občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 25.05.2020 bolo vydané stavebné povolenie č. 311/2020/SP vo veci Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany — žiadosť‘ o vydanie stavebného povolenia stavby „Most cez miestny potok v obci Margecany“ Pokračovať na Verejná vyhláška – stavebné povolenie – most cez miestny potok

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí prác na stavbe pri železničnej stanici Margecany – dopravné obmedzenia

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany  týmto oznamuje začatie prác stavby

 ,,Plochy pre statickú dopravu pri železničnej stanici Margecany“ a to v termíne od 16. 4. 2018 a s predpokladaným ukončením do 10. 7. 2018.

 Za vzniknuté obmedzenia vyplývajúce z realizácie stavby sa vám vopred ospravedlňujeme a zároveň žiadame, aby ste rešpektovali usmernenia zhotoviteľa k doprave a možnostiam parkovania.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Železničná k rómskym obydliam

Miestnu komunikáciu – Železničnú ulicu sme v mesiacoch september až október opravili kombinovaným spôsobom, t. j. dodávateľsky a svojpomocne, nakoľko z dotačných prostriedkov nám bola pridelená nižšia ako požadovaná suma. Preto bolo nevyhnutné pri výbere dodávateľa požadovať dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov aj s ich uložením, pričom technický úsek obce sa postaral o všetky prípravné zemné práce, vrátane zabezpečenia časti podkladových vrstiev kameninovej drte. Pokračovať na Rekonštrukcia miestnej komunikácie Železničná k rómskym obydliam

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

XIII. Beh Margecian – 23. 8. 2015

beh margecian 2015

  • Dátum: 23. 08. 2015 (Nedeľa)
  • Miesto: Margecany okr. Gelnica, pred OcÚ Margecany
  • Ročník: XIII.
  • Štart: 13:30 hod. – deti a mládež, 14:15 hod. – dospelí
  • Dlžka trate: 10 000m, 5 000m
  • Certifikovaná: Áno
  • Povrch: asfalt
  • Kategória: detské kat. Muži A absolútne, B do 49,C do 59,D 60 a viac rokov, Ženy absolútne , F 35 – 49, 50 a viac rokov
  • Organizátor: Šanca Margecany
  • Informácie: Marián Keruľ, tel.: 0905 694 530, e-mail: kerm1@centrum.sk

Veľký plagát BM 2015 (.pdf)

Propozície XIII BM 2015 (.pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Európsky týždeň mobility 2014 – Margecianska inline hodinovka – 3. ročník

etm logo 2014Európsky týždeň mobility je najrozšírenejšia kampaň o udržateľnej mobilite vo svete. Koná sa aj tento rok a to od 16. do 22 septembra. Týždeň vrcholí podujatím „V meste (obci) bez môjho auta“, kedy obce a mestá vyčlenia jednu, alebo viac oblastí len pre korčuliarov, bicyklistov, peších. Tohtoročná téma je „Naša ulice, naša voľba“.

Aj naša obec sa zapája do tohto projektu.

Tento rok usporiada 3. ročník – Margecianskej inline hodinovky dňa 21.septembra 2014 v čase od 15.00 do 17.00 hodiny.

Z tohto dôvodu bude uzávierka cesty III.triedy/546007 Margecany „Počkaj“ – Rolová a späť pre motorové vozidlá v čase od 15.00 do 17.00 hodiny.

Pozývame Vás zapojte sa aj Vy a príďte v uvedenom čase korčuľovať, bicyklovať či len tak si zabehať. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné otvorenie odpočívadiel vytvorených v rámci programu Spoločne pre región 2014.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nová bezbariérová rampa

Obec Margecany, vďaka finančnej podpore poskytnutej Nadáciou Allianz vo výške 2 000,- Eur, zabezpečila výstavbu rampy.

Rampa ako celok bola postavená vedľa jestvujúceho schodiska, ktoré sa nachádza v blízkosti železničnej a autobusovej stanice.

Jej výstavbou sa vytvoril bezbariérový prístup k ceste, ktorá vedie k centru obce (obecnému úradu, zdravotníckym zariadeniam, obchodnému centru), čím sa podstatne zvýšila bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky, vrátane starších imobilných občanov, detí a mamičiek s kočíkmi.

O Nadácii Allianz

Nadáciu Allianz založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2008. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. Pokračovať na Nová bezbariérová rampa

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Európsky týždeň mobility je kampaň zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry. Pokračovať na Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Beh Margecian 2011

IX. ročník BEH MARGECIAN – 21. 8. 2011

Štart a cieľ je pri Obecnom úrade v Margecanoch (Obchodná 7), beží sa ulicami Margecian (vrátane Rolovej Huty) po asfaltovom povrchu.

Organizácia behu

Usporiadateľ: MZ SDKÚ-DS v Margecanoch

Termín, miesto: 21. 8. 2011, pred Obecným úradom v MARGECANOCH

Prihlášky: Marián Keruľ, tel.: 0905 694 530, kerm1(zavináč)centrum.sk, v deň behu: pred OcÚ

Prezentácia: v deň preteku do 13:30 – všetky kategórie Pokračovať na Beh Margecian 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte: