Archív značiek: školský úrad

Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

OBEC MARGECANY, Obchodná 7, 055 01 Margecany

v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.        

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pokračovať na Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca Školského úradu

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Obec Margecany  v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme informuje o voľnom pracovnom mieste na funkciu odborného zamestnanca Školského úradu, Obchodná 7, 055 01 Margecany.  

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Obec Margecany sa stala pri svojej prvej účasti v celoeurópskom projekte ETM /Európsky týždeň mobility/ držiteľom „regionálnej ceny ETM“ za región Slovensko za trvalé opatrenia v oblasti alternatívnej mobility. Stalo sa tak na hodnotiacom seminári ETM, ktorý sa konal 11. októbra 2011 v Košiciach v budove Košického samosprávneho kraja, a na ktorom sa zúčastnili národní koordinátori ETM pre Slovensko a Ukrajinu, RNDr. Gejza Legen a pani Lesya Loyko, zástupkyňa za MŽP SR, Mgr. Katarína Uhrinová a vedúci odboru dopravy KSK, Ing. Ladislav Olexa, ako aj koordinátori slovenských a niektorých ukrajinských miest, ktoré sa do ETM zapojili. Pokračovať na Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Európsky týždeň mobility je kampaň zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry. Pokračovať na Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

V meste bez môjho auta

22.9.2011 – V meste bez môjho auta

/uzavretie časti Školskej ulice v čase od 7.00 – 19.00 hod. určenej pre aktivity miestnej ZŠ s MŠ venované tomuto projektu/

Harmonogram aktivít

8.00 – 10.00 besedy, prezentácie / o projekte ETM, alternatívna doprava…/

10.00 – 12.00 bezmotorová časť Školskej ulice – stanovištia /učitelia/

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility je kampaň zvyšujúca dopravné uvedomenie zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry.
V čase od 16. do 22. septembra sa každoročne koná „Týždeň mobility“ – príležitosť pre samosprávy Európy zúčastniť sa najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia udržateľnej mobility. Témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je: Travel Smarter, Live Better – Cestovať jednoduchšie, žiť lepšie. Do ETM sa každoročne zapájajú desiatky európskych miest a milióny obyvateľov. Pokračovať na Európsky týždeň mobility

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecianska inline hodinovka

Obec Margecany v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch Vás všetkých srdečne pozýva na nultý ročník margecianskej hodinovky v kolieskovom korčuľovaní (inline), ktorá sa bude konať v nedeľu 18. septembra 2011 v časti obce ,,Počkaj“.

Akcia sa koná ako súčasť celoeurópskeho projektu ,,Európsky týždeň mobility.“ Je na Vás aby ste svojou účasťou prišli podporiť tento projekt a takouto formou prispeli nielen k utuženiu svojho zdravia, ale poukázali aj na alternatívne /zdravé/ formy dopravy, ktoré sú hlavným mottom celého projektu.

Tešíme sa na Vašu účasť, bezpečne a svojim spôsobom aj zmysluplne si zakorčuľovať…, všetci ste vítaní !!! Pokračovať na Margecianska inline hodinovka

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Z činnosti spoločného (okresného) Školského úradu v Margecanoch

Mesiac máj, jún bol bohatý na mnohé zaujímavé podujatia, ktoré zorganizoval Školský úrad v Margecanoch.

Už  tradične každý rok organizujeme Okresný metodický deň pre všetkých učiteľov zo základných škôl z nášho okresu Gelnica. Jeho cieľom je odborné vzdelávanie a výmena skúsenosti z pedagogickej praxe. Tento rok sa uskutočnil 6. mája 2011 v ZŠ s MŠ Margecany, v Prakovciach a v Gelnici podľa jednotlivých predmetov. Ústredná téma metodického dňa bola „Inovatívne formy a metódy vo výchovno-vzdelávacom procese“. Pokračovať na Z činnosti spoločného (okresného) Školského úradu v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

XIV. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ IV. ročník OFDMS

Dňa 17.6.2011 sa na futbalovom ihrisku Slovan Gelnica uskutočnil XIV. ročník Okresnej športovej olympiády detí MŠ a súčasne IV. ročník OFDMS. Zo 14 MŠ gelnického okresu súťažilo 72 detí v behu, skoku a hode. Jeho usporiadateľmi boli Klub TV pri MŠ, Mesto Gelnica a Školský  úrad Margecany. Pokračovať na XIV. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ IV. ročník OFDMS

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme

Druhý novembrový týždeň je vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám. Práve preto obec Margecany, Spoločný školský úrad v Margecanoch uskutočnil 12. novembra 2010 aktivity z projektu „Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme“, ktorý bol finančne podporený z Úradu vlády SR, Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Pokračovať na Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme

Zaujalo vás to? Zdieľajte: