Archív značiek: seniori

Nová sociálna služba v Margecanoch

stacionárDENNÝ STACIONÁR  V MARGECANOCH

Cítite sa osamelí? Vaši blízki sú zamestnaní a Vy potrebujete počas dňa pomoc, podporu, starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa? Tak táto služba je práve pre Vás.

V našej obci pripravujeme novú sociálnu službu – denný stacionár, kde bude o Vás postarané:

– zabezpečíme Vám teplý obed za symbolickú sumu 1 €,

– dohliadnu na Vás opatrovatelia, ktorí sa postarajú o každodenný program  /kultúrna činnosť, spoločenské hry, vychádzky, rôzne záujmové činnosti/,

– budete mať k dispozícii maséra,

– prevádzka denného stacionára bude každý pracovný deň od 9.00 – 14.00 hod.,

– v príjemnom prostredí, v kruhu rovesníkov, s priateľmi môžete tráviť svoj čas,

– zabezpečíme pomoc pri rôznych úkonoch podľa potreby klienta.

Ak máte záujem o túto sociálnu službu, prihláste sa na sekretariáte OcÚ Margecany.

V prípade akýchkoľvek dotazov nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 207 223.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+

Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí dňa 21. 3. 2016 schválilo Program rozvoja obce Margecany 2016+ pre roky 2016-2022.

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ – úplné znenie s prílohami

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu. Pokračovať na Program rozvoja obce Margecany 2016+

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Program rozvoja obce Margecany 2016+“, ktorý predstavuje spolu s platným územným plánom, základný a kľúčový dokument pre riadenie samosprávy

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie rozhodnutia:

Rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, Odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 16. 3. 2016 (.pdf)

Pokračovať na ROZHODNUTIE PO UKONČENÍ ZISŤOVACIEHO KONANIA K Programu rozvoja obce Margecany 2016+

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+ návrh

Obec Margecany zabezpečila spracovanie strednodobého strategického dokumentu Program rozvoja obce Margecany 2016+  v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce a regiónu.

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.

Program rozvoja obce MARGECANY PRO 2016+ návrh

Pripomienky k návrhu Programu rozvoja obce Margecany 2016+ môžete predkladať písomne na adresu: Obecný úrad, Obchodná 7, 055 01 Margecany 

prípadne elektronickou poštou na adresu jozef.magda(zavináč)margecany.sk 

v lehote do 15. 3. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Vyvesené: 15. 2. 2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+

S cieľom zapojenia širokej verejnosti do prípravy a vypracovania Programu rozvoja obce MARGECANY 2016+ organizuje obec Margecany

prieskum  verejnej  mienky

formou dotazníka, s predpokladaným ukončením spracovania do 7. 1. 2016. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v našej obci, aké sú vaše podnety, resp. nápady na skvalitnenie života v našej obci.

Dotazník v tlačenej forme je k dispozícii na obecnom úrade, kde ho aj odovzdáte do schránky, alebo môžete vyplniť dotazník online.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecianska inline hodinovka 18. – 19. 9. 2015

Obec Margecany Vás srdečne pozýva na 4. ročník Margecianskej inline hodinovky

PLAGÁT Margec. inline hod. JPG

 1. 9. 2015 – kondičná príprava na inline hodinovku vo FIT

                            PARKU o 17.00 h pod odborným dohľadom

                             Imricha Kočíka

 1. 9. 2015 – Margecianska inline hodinovka o 15.00 h v časti

                             obce „Počkaj“  Pokračovať na Margecianska inline hodinovka 18. – 19. 9. 2015

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

XIII. Beh Margecian – 23. 8. 2015

beh margecian 2015

 • Dátum: 23. 08. 2015 (Nedeľa)
 • Miesto: Margecany okr. Gelnica, pred OcÚ Margecany
 • Ročník: XIII.
 • Štart: 13:30 hod. – deti a mládež, 14:15 hod. – dospelí
 • Dlžka trate: 10 000m, 5 000m
 • Certifikovaná: Áno
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: detské kat. Muži A absolútne, B do 49,C do 59,D 60 a viac rokov, Ženy absolútne , F 35 – 49, 50 a viac rokov
 • Organizátor: Šanca Margecany
 • Informácie: Marián Keruľ, tel.: 0905 694 530, e-mail: kerm1@centrum.sk

Veľký plagát BM 2015 (.pdf)

Propozície XIII BM 2015 (.pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Otvorenie fitparku pre seniorov

Obec Margecany a ZO JDS Margecany
Vás pozývajú na slávnostné

otvorenie FITparku pre seniorov
6. júla 2015 (pondelok) o 16.00 h /Školská ulica/fitpark

Čaká Vás:

 • vystúpenie folklórnej skupiny Jadlovec a ženskej speváckej skupiny Borievka,
 • slávnostné odovzdanie fitparku do užívania seniorom – Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,
 • názorná ukážka a inštruktáž k používaniu vybavenia fitparku v predvedení Imricha Kočika.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: