Archív značiek: samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č.2.

Obecné zastupiteľstvo obce Margecany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27  ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Margecany

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č.2

Príloha:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany – stav a návrh: Pokračovať na Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č.2.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Príloha:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany – stav a návrh: Pokračovať na Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Elektronické služby obce v rámci projektu DCOM

Elektronické služby DCOM

Naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí /DCOM/.

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu. Pokračovať na Elektronické služby obce v rámci projektu DCOM

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+

Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí dňa 21. 3. 2016 schválilo Program rozvoja obce Margecany 2016+ pre roky 2016-2022.

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ – úplné znenie s prílohami

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu. Pokračovať na Program rozvoja obce Margecany 2016+

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program rozvoja obce Margecany 2016+ návrh

Obec Margecany zabezpečila spracovanie strednodobého strategického dokumentu Program rozvoja obce Margecany 2016+  v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce a regiónu.

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.

Program rozvoja obce MARGECANY PRO 2016+ návrh

Pripomienky k návrhu Programu rozvoja obce Margecany 2016+ môžete predkladať písomne na adresu: Obecný úrad, Obchodná 7, 055 01 Margecany 

prípadne elektronickou poštou na adresu jozef.magda(zavináč)margecany.sk 

v lehote do 15. 3. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Vyvesené: 15. 2. 2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte: