Archív značiek: Rybári

SRZ Miestna organizácia v Gelnici – dnes

Typickým znakom aktivity gelnických športových rybárov bolo vždy vylepšovanie materiálno-technických podmienok chovu, ochrany a lovu rýb. Je pravdou i to, že rybári pracovali, budovali, ale prírodné živly a nezodpovední ľudia ich úsilie celé desaťročia ničili. Takými udalosťami boli prietrže mračien a povodne (napr. 1953, 1974, 2006, 2008, 2009 a 2010), ale aj vytrávenie Kojšovského potoka (r.1953) fúrou nehaseného vápna, či vypláknutím fekálneho voza v potoku vodičom JRD (r.1979). Pokračovať na SRZ Miestna organizácia v Gelnici – dnes

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Rybárska tradícia gelnického regiónu

Mnohí Margecanci sa aktívne zapájajú do rôznych záujmových činností. Tieto aktivity im prinášajú nielen relax, oddych, ale aj fyzické a duševné obohatenie. Jednou z nich je aj rybárstvo. Rybárstvo ako uvedomelá ľudská činnosť vzniklo v predhostorickom čase, keď sa človek stal lovcom. S rozvojom feudalizmu si rybárske právo uzurpovali vládnuce kruhy: panovníci, šľachta, mestá, neskôr štátne útvary. Pokračovať na Rybárska tradícia gelnického regiónu

Zaujalo vás to? Zdieľajte: