Archív značiek: Ružín

Čistenie Ružína – ponuka práce

Oznamujeme občanom, že v rámci spoločného projektu obce Margecany a Slovenského vodohospodárskeho podniku sa v mesiacoch september, október a november bude realizovať čistenie Ružínskej priehrady.

Tieto práce budú vykonávané formou dohody o vykonaní práce. Práce budú vykonávané denne 3,5 hodiny, za mzdu 2 € / hod (brutto).

Záujemcovia o uvedené práce sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u p. Kaľavskej na číslo dverí 207 do 10. 9. 2013.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Začali sme čistiť Ružín

Obec Margecany v týchto dňoch z vlastnej iniciatívy začala s čistením brehov Ružína od naplaveného komunálneho odpadu.

Brehy Ružínskej priehrady sú každoročne pri intenzívnych dažďoch znečisťované komunálnym odpadom splavovaným z vyššie položených nelegálnych skládok umiestnených na brehoch rieky Hornád a Hnilec a ich prítokoch.

Tento komunálny odpad pochádzajúci z iných katastrálnych území tak znehodnocuje životné prostredie v našej obci. Riešenie tohto problému je finančne a legislatívne veľmi náročné. Viac o problematike znečisťovania tejto vodnej nádrže si môžete prečítať aj v tejto publikácii Znečistenie ružína – štúdia.

Obec sa rozhodla aspoň o čiastočné riešenie – a to vyzbieranie komunálneho odpadu z brehov, jeho vyseparovanie.  O pomoc sme požiadali spoločnosť Brantner, ktorá zabezpečí zhodnotenie neznečistených plastových a sklenených obalov a taktiež správcu vodnej nádrže – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice, ktorý zabezpečí likvidáciu nespracovateľných zložiek odpadu.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: