Archív značiek: Regenerácia

Margeciansky tunel – dopravné obmedzenie

Oznamujeme  majiteľom rekreačných chát v časti Kozinec, občanom a návštevníkom obce, že z dôvodu prác na odvodnení národnej technickej pamiatky – Margeciansky tunel bude cestná premávka cez tunel v Rolovej hute k chatovej oblasti Kozinec v dňoch 15. až 16. 11. 2018 v čase od 7:00 do 16:00 obmedzená.

Prosím rešpektujte dopravné pokyny zamestnancov obce. 

Bližšie a aktuálne informácie vám poskytne Martin Kaľavský, 0911 773 618.

ZA VZNIKNUTÉ OBMEDZENIA SA OSPRAVEDLŇUJEME.

Projekt „Margeciansky tunel, otvorená galéria“ je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra incognita a výzvy Top výlety. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Využitie vody pre verejnú zeleň

 

 

 

Dažďová voda z veľkej plochej strechy obecného úradu končila doposiaľ v obecnej splaškovej kanalizácii. Odtekala bez úžitku a zároveň prispievala k zahlcovaniu čistiarne odpadových vôd a k narúšaniu jej biologickej činnosti. Verejná zeleň v okolí obecného úradu zase počas dlhších období bez zrážok trpela nedostatkom vlahy. Preto sme sa rozhodli zachytávať túto čistú dažďovú vodu zo strechy obecného úradu do podzemnej nádoby a pomocou automatického závlahového systému ju využívať na zalievanie priľahlých zelených plôch, krov a drevín. Po osadení nádrže, úprave terénu a vysadení novej zelene bude centrum našej obce zase o niečo krajšie a atraktívnejšie. 

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hlasujte za žiakov našej školy – našej obce

Do súťaže „Ako sa zmenila naša obec“ sme zaslali za našu školu práce:

Matej Štencel – Pri fontáne – v kategógii Kresba/maľba
Diana Beníková – Hrad – v kategórii Fotografia

Na stránke nasaobec.eu môžete po registrácii hlasovať za tieto práce a podporiť tým našich žiakov, našu školu a našu obec. Hlasovať je možné do 23. 11. 2012. Ďakujeme za Váš hlas.

Prvých 6 (šesť) najlepšie ohodnotených fotografií (kategória fotografia) a prvých 6 (šesť) najlepšie ohodnotených malieb/kresieb (kategória maľba/kresba) bude uverejnených v pripravovanom Kalendári „Ako sa zmenila naša obec“ na rok 2013 a autori víťazných prác získajú pekné vecné ceny.

Mgr. Jana Mareková, Základná škola s materskou školou Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Obec Margecany sa stala pri svojej prvej účasti v celoeurópskom projekte ETM /Európsky týždeň mobility/ držiteľom „regionálnej ceny ETM“ za región Slovensko za trvalé opatrenia v oblasti alternatívnej mobility. Stalo sa tak na hodnotiacom seminári ETM, ktorý sa konal 11. októbra 2011 v Košiciach v budove Košického samosprávneho kraja, a na ktorom sa zúčastnili národní koordinátori ETM pre Slovensko a Ukrajinu, RNDr. Gejza Legen a pani Lesya Loyko, zástupkyňa za MŽP SR, Mgr. Katarína Uhrinová a vedúci odboru dopravy KSK, Ing. Ladislav Olexa, ako aj koordinátori slovenských a niektorých ukrajinských miest, ktoré sa do ETM zapojili. Pokračovať na Margecany sú držiteľom regionálnej ceny ETM 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Odhalenie pamätných tabúľ projektu Regenerácia sídla Margecany

Obec Margecany prihlásila projekt „Regenerácia sídla obce“ o cenu Európskeho týždňa mobility na regionálnej úrovni, ktorý sa v značnej miere týka dopravy:

  • úprava, obnovenie, rekonštrukcia a debarierizácia miestnych komunikácií,
  • nový mobiliár – nové dopravné značenie, rozšírené a zmodernizované verejné osvetlenie, stojany na bicykle, informačné prvky v podobe tabúľ, smerovníkov, hodín a značenia, upravené a označené miesta na státie motorových vozidiel, aj pre imobilných, Pokračovať na Odhalenie pamätných tabúľ projektu Regenerácia sídla Margecany
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Európsky týždeň mobility je kampaň zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o využívaní verejnej dopravy, bicykla a pešej chôdze pre potreby mobility a na povzbudenie miest a samospráv Európy podporovať tieto spôsoby dopravy a investovať do novej nevyhnutnej podpornej infraštruktúry. Pokračovať na Fotogaléria – Európsky týždeň mobility 2011 v Margecanoch

Zaujalo vás to? Zdieľajte: