Archív značiek: Prevencia

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní. Pokračovať na Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Svetový deň vody – čistejší Ružín

V piatok dňa 22. 3. 2019 je svetový deň vody. 

Je to jedinečná príležitosť pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Zamestnanci obce Margecany sa rozhodli prispieť k zlepšovaniu kvality našich vôd a to zberom naplaveného odpadu z brehov Ružína.

Z uvedeného dôvodu bude Obecný úrad Margecany v piatok 22. 3. 2019 v čase od 12:00 zatvorený.

Ak by ste mali čas a chuť zapojiť sa aj vy do tejto verejnoprospešnej aktivity, radi vás privítame.

Zraz je o 13:00 na parkovisku pri kostole sv. Margity. 

Bližšie informácie vám poskytneme na t. č. 0948 895 767.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

POZVANIE na Eco aktivitu 13.10.2018 – Ružín

Inšitút rozvoja TATRA SOCIETY, občianske združenie oznamuje a zároveň pozýva občanov obce Margecany a priaznivcov prírody na ekologickú aktivitu dňa 13.10.2018 na Ružíne.

– – –

PROGRAM, PRAVIDLÁ A ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Eco aktivita pre obnovu lesa č.2,

Sobota 13.10.2018.

RUŽÍN pri MARGECANOCH – Chata TU, (Technická univerzita) chatová osada Kozinec, časť Rolová huta.

Vďaka projektu Eco club – občianska iniciatíva aj vďaka grantu DAMKO 2018, Mesta Košice otvárame seriál ekologických činností v okolí Mesta Košice a na Ružíne. Pokračovať na POZVANIE na Eco aktivitu 13.10.2018 – Ružín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Využitie vody pre verejnú zeleň

 

 

 

Dažďová voda z veľkej plochej strechy obecného úradu končila doposiaľ v obecnej splaškovej kanalizácii. Odtekala bez úžitku a zároveň prispievala k zahlcovaniu čistiarne odpadových vôd a k narúšaniu jej biologickej činnosti. Verejná zeleň v okolí obecného úradu zase počas dlhších období bez zrážok trpela nedostatkom vlahy. Preto sme sa rozhodli zachytávať túto čistú dažďovú vodu zo strechy obecného úradu do podzemnej nádoby a pomocou automatického závlahového systému ju využívať na zalievanie priľahlých zelených plôch, krov a drevín. Po osadení nádrže, úprave terénu a vysadení novej zelene bude centrum našej obce zase o niečo krajšie a atraktívnejšie. 

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nové detské dopravné ihrisko otvorené

V rámci osláv Dní obce Margecany sa dňa 13. 7. 2017 konalo slávnostné otvorenie nového detského dopravného ihriska. Otvárania dopravného ihriska sa okrem nedočkavých detí a ich rodičov zúčastnili aj riaditeľ Odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR Ing. Jozef Halcin a vedúci Odboru dopravy Košického samosprávneho kraja Ing. Ladislav Olexa, PhD. Po slávnostných príhovoroch a prestrihnutí pásky nasledovala krátka ukážka jeho používania a ďalší program Dní obce. 

Detské dopravné ihrisko pri Základnej škole s materskou školou v obci Margecany je sprístupnené pre širokú verejnosť. Veríme, že bude dlhé roky slúžiť na podporu dopravnej výchovy, väčšej bezpečnosti detí na cestách a prispeje aj k aktívnemu a zdravému životnému štýlu našich detí.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

UZÁVIERKA CESTNÉHO TUNELA (KOZINEC) V NOCI ZO ŠTVRTKA NA PIATOK (9. 6. – 10. 6. 2016)

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný cestný správny orgán na základe zákona č. 295/1992 Zb. o niektorých  opatreniach v  miestnej  samospráve a v štátnej správe v zmysle 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb, ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

u d e ľ u j e    p o v o l e n i e

na úplnú uzávierku miestnej komunikácie v úseku za cestou III/3271 od začiatku po koniec margecianskeho tunela z dôvodu usporiadania medzinárodného cvičenia záchranárov GL RESCUE 2016 Pokračovať na UZÁVIERKA CESTNÉHO TUNELA (KOZINEC) V NOCI ZO ŠTVRTKA NA PIATOK (9. 6. – 10. 6. 2016)

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Dekapitácia

Dekapitácia v slovenčine znamená zoťatie hlavy, prípadne odstránenie z funkcie.

dekapitaciaV praxi sa tento pojem ujal aj na neselektívny orez celej koruny stromu vrátane kostrových konárov na kýpte, pričom sa nerešpektuje architektúra a habitus stromu, jeho funkcie v krajine, jeho zdravotný a statický stav ani jeho perspektíva na stanovišti. Pokračovať na Dekapitácia

Zaujalo vás to? Zdieľajte: