Archív značiek: Oznam

Informácia o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“

Informácia o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 3. 3. 2015 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“. Pokračovať na Informácia o oznámení o strategickom dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNAM

 Internetový portál Bandurka.sk ponúka možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov!

Pridajte Váš inzerát na našu internetovú stránku ešte dnes a oslovte tak viac ako 10 tisíc pravidelných návštevníkov. 

www.bandurka.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte: