Archív značiek: monitoring

Po povodniach

Aktualizované:

Nakoľko podmienky, podľa ktorých bol ponechaný  II.stupeň PA pominuli, starosta obce Margecany dňa 14.6.2010 o 12.00 hod. odvolal II. stupeň povodňovej aktivity v obci Margecany.

Po slnečných dňoch toky Bystrého potoka, Veščeníka a Brančeníka sú vo svojich korytách.

Na potoku Veščeník v Rolovej železničný podjazd bol spriechodnený núdzový prechod pre vozidlá.

Vo vyvážení nánosov sa bude poračovať.

Aj hladina Hornádu – Ružínskej priehrady poklesla na pôvodny stav.

Prístupová cesta pri p.Tomaškovej je v poriadku. Ostatné kritické miesta v obci sú naďalej monitorované členmi povodňovej komisie.

Starosta obce Margecany dňa 8.6.2010 o 19.00 hodine odvolal III.stupeň PA a ponechal II. stupeň PA v obci Margecany.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV 2010

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl začal realizovať pred ôsmimi rokmi Štátny pedagogický ústav.

Testovanie ukazuje aktuálny stav a výsledok vedomostí žiakov z časti cieľov stanovených vo vzdelávacích štandardoch v dvoch vyučovacích predmetoch. Výsledky z celoplošného testovania sú jedným z podkladov pre prijatie žiaka 9. ročníka na strednú školu. Pokračovať na TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV 2010

Zaujalo vás to? Zdieľajte: