Archív značiek: Hasiči

SÚŤAŽ do 30. 4. 2016

budiš

STOJÍME ZA HASIČMI

Zapojme sa súťaže v ktorej môžeme vyhrať technické vybavenie pre našich dobrovoľných hasičov. Víťazmi sa stanú tie hasičské zbory, ktoré podporí najväčšie percento ľudí. Hodnotiť sa bude pomer zapojených do hry k celkovému počtu obyvateľov.

AKO NA TO ?

V čase od 25. 3. 2016 do 30. 4. 2016 sa zaregistrujte na internetovej stránke http://www.stojimezahasicmi.sk , víťazmi sa stanú tie hasičské zbory, ktoré podporí najväčšie percento ľudí z celkového počtu obyvateľov obce.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozor na požiare

P O Ž I A R E

L E S O V   A   V Y P A Ľ O V A N I E    T R Á V

Oheň založený v prírodnom prostredí sa môže ľahko vymknúť kontrole a spôsobiť požiar. Predovšetkým požiare v lesoch môžu mať ďalekosiahle následky ako po stránke materiálnej, tak predovšetkým na životoch a zdraví nás všetkých. Veľkým problémom sa každoročne v jarnom období stáva vypaľovanie tráv, ktoré už zapríčinilo, hlavne u starších občanov, nejedno zranenie, či dokonca stratu ľudských životov.

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí v letných mesiacoch, čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy sú pôda i vegetácia ( tráva, kríky, stromy…) suché a ľahko šíria požiar.

PRETO VÁM RADÍME

Pamätajte na tieto zásady:

– Je zakázané zakladanie ohňov v období zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Pokračovať na Pozor na požiare

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hlásnik č. 3/2014

Prečítajte si, čo je nového v Margecanoch v novom Hlásniku č. 3/2014.

Strana a obsah: 

 • prvá – pozvánka na Margecianske fajnoty,
 • druhá – starosta informuje,
 • tretia – Európsky týždeň mobility, podmienky inzercie,
 • štvrtá – riaditeľka školy informuje,
 • piata – lampiónový sprievod, spoločenská rubrika, návraty k povstaniu,
 • šiesta – nórsky projekt Máme vodu v suchu,
 • siedma – spomienka na leto,
 • ôsma – SZUŠ Margecany – Grécko našimi očami,
 • deviata – FSK Jadlovec Margecany,
 • desiata – aktivity JDS Margecany a SZZP Margecany,
 • jedenásta – úvaha Juraja Dubeckého, informácie o dianí u našich hasičov,
 • dvanásta – ukončenie malokalibrovkovej sezóny, XII. BEH Margecian.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: