Archív značiek: Bývanie

Čo priniesol rok 2010

Rekonštrukcia verejných priestranstiev

p10-11-10_13-30V lete sme začali už očakávanú globálnu rekonštrukciu predstaničného priestoru, ulíc Školská a Obchodná, priestranstiev okolo obecného úradu a školského ihriska. Keďže ide o jednu z najrozsiahlejších rekonštrukcií ulíc a verejných zón za obdobie novodobých Margecian vôbec, tak je samozrejmé že sa v tejto súvislosti stretávame s diskusiou a pripomienkami občanov, čo by bolo lepšie, alebo čo by sa malo urobiť ináč. Tak napríklad prečo sú chodníky také široké, alebo prečo sme cestu zúžili. Pokračovať na Čo priniesol rok 2010

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nájomné byty v obci

Obec Margecany s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a z vlastných zdrojov zabezpečila výstavbu 12 nájomných bytov v obci v lokalite Olše.

Stavba dvoch nájomných bytových domov spolu s 12 bytovými jednotkami bola začatá v októbri 2008 stavebnou firmou Jozef Lazor, Spišské Vlachy. Pokračovať na Nájomné byty v obci

Zaujalo vás to? Zdieľajte: