Zmeny v telefónnych číslach

V súvislosti so zmenami kancelárii a vytvorením Zóny prvého kontaktu na prízemí obecného úradu Vám prinášame aktuálne telefónne čísla na jednotlivých zamestnancov.

Starosta obce Ing. Igor Petrik 47 99 239

0905 446 656

Matrika Ľudmila Nalevanková 48 94 239
Ekonomický úsek Ing. Oľga Machilová

Jarmila Kaľavská

47 99 238

0902 906 710

47 99 238

Stavebný úrad Ing. Jozef Magda

Vladimír Uličný

47 99 229
Dane a poplatky Ing. Eva Kováčová 47 99 228
Miestne hospodárstvo Viliam Vojtek 48 94 227

0902 906 712

Školský úrad Mgr. Ľudmila Mikolajová

Mgr. Marcel Hudák

47 99 396
Podateľňa Mária Janusová 48 94 227
Zaujalo vás to? Zdieľajte: