Zmena pracovného času v čase obedňajšej prestávky

Oznamujeme občanom, že pracovný čas na Obecnom úrade v Margecanoch sa z prevádzkových dôvodov upravuje nasledovne:

Obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00 

a to počnúc dňom 9. 6. 2016 a končiac dňom 30. 6. 2016.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: