Zber obnoseného šatstva

V dňoch 24., 25. a 26. júla 2013 nezisková organizácia Pomocný anjel bude v našej obci zbierať obnosené šatstvo. Čisté, pre Vás nepotrebné šatstvo, môžete doniesť v uvedené dni v čase od 13.oo do 15.oo hodiny do sály KD – vchod od obchodu.

Účelom tejto organizácie je poskytovanie pomoci najmä organizáciám – sociálnym zariadeniam, napr. nemocniciam, domovom, doliečovacím ústavom, slabším  rodinám a pod… prostredníctvom svojich rôznych činností, projektov a aktivít. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: