zatvorený obecný úrad

Z dôvodu rekondičného dňa zamestnancov úradu bude dňa 28. júna 2019 Obecný úrad v Margecanoch        Z A T V O R E N Ý

Zaujalo vás to? Zdieľajte: