Zatvorený obecný úrad

Z dôvodu rekondičného dňa zamestnancov obecného úradu bude  OBECNÝ ÚRAD  V MARGECANOCH dňa 22. júna 2018 

Z A T V O R E N Ý . 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: