Zatvorený obecný úrad 20. 5. 2019

Z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu bude 20. mája 2019 Obecný úrad v Margecanoch 

Z A T V O R E N Ý !

Zaujalo vás to? Zdieľajte: