Záplavy

Pri zosune cesty z Margecian do Krompách boli odstránené popadané stromy pracovníkmi obce.

Stav hladiny Bystrého potoka, Vešteníka a Brančeníka v Rolovej  poklesol.

Na spevnenie brehov Bystrého potoka sa použilo viac ako 150 ton lomového kameňa.

Pod podjazdom železničnej trate bol odstránený nános bahna , štrku a kamenia o cca 1 m.

Prístupová cesta do Rolovej  bola zaplavená.

Po poklese vody a vyčistení priepustu bola sprejazdnená.

Zaplavené  obecné studne: v Rolovej, pri rod.dome p.Furajtára a súkromná studňa p.Jána Papcuna , ul.Prešovská.

ČOV –výusť  je ešte čiastočne zaplavený.

Hladina Hornádu – Ružínskej priehrady  poklesla  o cca 80 cm.

Na pilieroch mosta došlo k zachytávaniu stromov a iných  naplavených nečistôt,  ktoré boli priebežne   odstraňované mechanizmom TATRA 815 s hydraulickou rukou.

Zopár snímok zo záplav

Oznamujeme občanom, že v prípade potreby pomoci pri povodňovej situácii

nech sa obrátia na tel. čísla:0905446656, 0902906712.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: