Zápis detí alebo budúci prváci v „Snehuliačikove“

Dňa 27. januára 2012 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváci preukazovali svoje zručnosti a vedomosti v zimnej krajine plnej snehuliakov. Navštívili „Snehuliačikovo“, na ktoré sa naša škola v januárové popoludnie premenila.Budúci prváci mali možnosť v písomnom teste i počas ústnej skúšky predviesť všetko, čo sa doteraz naučili v materskej škole i doma. V „Snehuliačikove“ na nich čakali usmiate panie učiteľky z  1.stupňa základnej školy. Poniektorí hravo a s ľahkosťou, iní i so slzičkami v očiach, no statočne zdolávali vedomostné prekážky, riešili úlohy a odpovedali na zvedavé otázky z oblasti matematiky, jazykovej výchovy i rozvíjania poznania. V písomnom teste zasa ukázali svoje pisateľské zručnosti, schopnosť odzerania z predpísaných tvarov a obrazcov, ako aj svoju šikovnosť pri kresbe postáv. Všetci predškoláci si za svoju statočnosť a usilovnosť odniesli domov malé darčeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie školy, ako aj šikovné ruky tretiakov a štvrtákov  na hodine pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Krásnymi darčekmi – veľkým bielym „Snehuliakom“ i super „Snehuliakmi“ pre každého budúceho prváka  prispeli i žiaci školského klubu detí tunajšej základnej školy.

Zatiaľ, čo sa budúci prváci snažili úplne sami, bez rodičov, čo najlepšie zvládnuť svoju prvú životnú skúšku, mamičky i oteckovia vybavovali potrebné písomné náležitosti, vyberali pre svojich budúcich prváčikov prvú knižku, pracovné zošity z matematiky či písania. Zápisu sa zúčastnilo 14 budúcich prváčikov. Do 1. ročníka základnej školy svoju prvú skúšku úspešne zložilo 13 predškolákov.

„Snehuliačikovo“ osamelo, dvere sa zatvorili, darčeky sa minuli… A nám nezostáva nič iné, len s radosťou povedať, že už teraz sa tešíme na všetkých budúcich prvákov, ktorí v septembri 2012 zasadnú do lavíc našej základnej školy. Všetci im budeme držať prsty, aby sa im v škole páčilo, aby sa z nich stali úspešní a učenia chtiví žiaci – prváci…

Text: PaedDr. Eva Mrázová, vedúca MZ pre 1. stupeň ZŠ,

Foto: Mgr. Miriam Kotuličová, PaedDr. Eva Mrázová, Dana Medvecová

ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: