Zákaz zakladania a udržiavania ohňa v lesoch

Rozhodnutie MPRV SR č. 3625/2011-700 z 23.8.2011, ktorým sa zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od okraja lesných pozemkov) zakladať a udržiavať otvorené ohne.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: