XIV. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ IV. ročník OFDMS

Dňa 17.6.2011 sa na futbalovom ihrisku Slovan Gelnica uskutočnil XIV. ročník Okresnej športovej olympiády detí MŠ a súčasne IV. ročník OFDMS. Zo 14 MŠ gelnického okresu súťažilo 72 detí v behu, skoku a hode. Jeho usporiadateľmi boli Klub TV pri MŠ, Mesto Gelnica a Školský  úrad Margecany.

Podporiť túto krásnu akciu, povzbudiť a držať palce prišli primátorka mesta Gelnica  Anna     Nemčíková, zo Školského úradu v Margecanoch Mgr. Ľudmila Mikolajová, ktorá olympijské hry slávnostne otvorila, Mgr. Marcel Hudák a  Mgr. Katarína Záhradníková, riaditeľka CVČ v Gelnici.

Súťažilo sa v troch disciplínach: beh na 30 m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a dvoch kategóriách – dievčatá a chlapci. Príjemným spestrením tejto olympiády bolo vystúpenie detí z materských škôl z Gelnice Slovenská 49 a Hlavná 117, ktoré predviedli krátky športový program. Prví traja súťažiaci v každej disciplíne i kategórii boli ocenení medailou a diplomom, družstvá pohárom, všetci súťažiaci boli odmenení účastníckou medailou a sladkosťou.

Športová olympiáda sa stala obľúbeným podujatím medzi deťmi, a tak má trvalé miesto v činnosti každej materskej školy. Pod vedením klubu TV- p.uč. Filická, p.uč. Družbacká, p.uč. Keruľová, p.uč. Marcinková a šikovných pedagogických pracovníčok sa deti na ňu systematický pripravujú v priebehu celého školského roka, spolu so školskými kolami OFDMS a ďalšími sprievodnými akciami.

Všetci účastníci absolvovali jedno krásne dopoludnie. O to, že XIV. ročník detskej športovej olympiády a IV. ročník OFDMS bol taký úspešný sa najviac pričinili deti, ktoré sa na tejto olympiáde zúčastnili. Bol to deň plný radosti a zdravej súťaživosti. Deti odchádzali domov s medailami, obohatené o nové športové skúsenosti a bohaté zážitky.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: