XIII. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ II. ročník OFDM

Posledný mesiac školského roku jún je už tradične mesiacom kedy sa koná športová olympiáda deti materských škôl. Aj tento rok 11. júna otvoril štadión TJ Slovan Gelnica svoje brány všetkým deťom z Hnileckej doliny, ktoré sem prišli osláviť najkrajší sviatok športu- olympiádu. Už po 13. krát sa tu stretlo 63 súťažiacich detí z 13 materských škôl, ktoré prišli do Gelnice s veľkým cieľom, nielen zúčastniť sa, ale i vyhrať pre seba, svoju MŠ tu najcennejšiu trofej- medailu, diplom a pohár. Podeliť sa s nimi o súťažné radosti, povzbudiť a držať palce im prišlo aj niekoľko sympatizantov a hostí, medzi ktorými má trvalé miesto pani vedúca školského úradu Mgr.L.Mikolajová, ktorá olympijské hry slávnostne otvorila.

Na olympiáde nechýbala ani pani Mgr. K. Záhradníková, riaditeľka CVČ , ktoré nám je každoročne pri organizovaní nápomocné a za Mestský úrad pani Ing.Z. Kleinová. Súťažilo sa v troch disciplínach: beh na 40 m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a dvoch kategóriach- dievčatá a chlapci.

Príjemným spestrením tejto olympiády bolo vystúpenie detí z MŠ Hlavná 117, ktoré nám predviedli krátky športový program. Počas samotného priebehu súťaži medzi deťmi panovalo zvláštne napätie a vzrušenie…veď sa bojovalo o takéto nádherné ceny. Prví traja súťažiaci v každej disciplíne i kategórii boli ocenení medailou a diplomom, družstvá pohárom, všetci súťažiaci boli odmenení účastníckou medailou a sladkosťou.

Športová oplympiáda sa stala obľúbeným podujatím medzi deťmi, a tak má trvalé miesto v činnosti každej materskej školy. Pod vedením klubu TV- (p.uč. Filická, p.uč. Družbacká, p.uč. Keruľová, p.uč. Marcinková) a šikovných pedagogických pracovníčok sa deti na ňu systematický pripravujú v priebehu celého školského roka.

Podarilo sa nám prežiť jedno krásne dopoludnie. Aj počasie sa umúdrilo a slniečko sa smialo spolu s úspešnými deťmi. O to, že XIII. ročník detskej športovej olympiády a II. ročník OFDM bol taký úspešný sa najviac pričinili deti, ktoré sa na tejto olympiáde zúčastnili, lebo len vďaka ich záujmu, prípravy ich pani učiteliek , veľkému zápalu pani vedúcej školského úradu Mgr. Mikolajovej, práci členiek klubu TV, pomoci a podpore pracovníkov mesta Gelnica, na čele s pani primátorkou, môže myšlienka zrodená pred trinástimi rokmi pokračovať a mať takúto úžasnú podobu.

Deti do svojich domovov odchádzali spokojné, obohatené o nové športové skúsenosti.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: