Vzory tlačív pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

HLÁSENIE ZMIEN do 31. januára 2013

Ak ste v roku 2012 mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností alebo miestneho poplatku za komunálny odpad /ak ste kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili, nadstavili, zmenili bydlisko prechodným pobytom … /, túto zmenu nahláste najneskoršie do 31. januára 2013 správcovi dane. Zmeny je potrebné hlásiť aj ohľadom psov.

Novelou zákona sa zmenili tlačivá na priznanie daní daňovníkom, ale vypisujú ho len tí daňovníci, ktorí mali vyššie uvedené zmeny.

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľnosti pre fyzickú osobu

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľnosti pre právnickú osobu

Poučenie na vyplnenie priznaní k miestnym daniam 2013

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Zaujalo vás to? Zdieľajte: