VZORY TLAČÍV PRE PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

HLÁSENIE ZMIEN do 31. januára 2015

Ak ste v roku 2014 mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností alebo miestneho poplatku za komunálny odpad /ak ste kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili, nadstavili, zmenili bydlisko prechodným pobytom … /, túto zmenu nahláste najneskoršie do 31. januára 2015 správcovi dane. Zmeny je potrebné hlásiť aj ohľadom psov.

Novelou zákona sa zmenili tlačivá na priznanie daní daňovníkom, ale vypisujú ho len tí daňovníci, ktorí mali vyššie uvedené zmeny.

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2015

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Zaujalo vás to? Zdieľajte: