Využitie dažďovej vody – TJ Lokomotíva Margecany

Dažďová voda z veľkej šikmej strechy tribúny na futbalovom ihrisku TJ Lokomotíva Margecany končila bez využitia v priľahlej priekope. Preto sme navrhli zachytávanie a následné využitie dažďovej vody zo strechy tribúny a jej následné využitie pre zavlažovanie trávnika športového (futbalového) ihriska. Dažďová voda je upraveným dažďovým zvodom a potrubím zvedená do dvoch prepojených podzemných nádrží (každá s objemom 10 metrov kubických) s celkovou kapacitou 20 000 litrov vody.

Následne je táto voda pomocou čerpadla s frekvenčným meničom pripojená na existujúci rozvod zavlažovania a využívaná na zavlažovanie trávnika futbalového ihriska. Na čerpanie vody z akumulačných nádob je použité čerpadlo so sacím košom. Čerpadlo je z dôvodu ochrany pred odcudzením a z dôvodu ochrany pred poveternostnými vplyvmi umiestnené v technickej miestnosti v budove tribúny.

Realizácia projektu v termíne september až október 2018 zabezpečoval dodávateľ Záhradná jednotka s.r.o.

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: