Výtvarná súťaž

Obec Margecany, Školský úrad v Margecanoch v rámci projektu na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam z Úradu vlády SR pod názvom: „Je to trend, my to chceme a na drogy zabudneme“

vyhlasuje okresnú výtvarnú súťaž

Téma: „Ak športujem, nedrogujem“

Kategórie: 1. kat. – MŠ, 2. kat. – 1.- 4. roč. ZŠ, 3. kat. – 5.- 9. roč. ZŠ, 4. kat. – 1. stupeň ZUŠ, 5. kat. – 2. stupeň ZUŠ

Termín: práce zaslať, doručiť do 5. novembra 2010 na Školský úrad v Margecanoch, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Označenie prác: na prednej strane pripnutý štítok – meno a priezvisko žiaka, vek- trieda, kategória, názov školy, obce, meno učiteľa

Ceny: diplomy, vecné ceny za 1.-3.miesto

Vernisáž : 12. 11. 2010 o 11.00 hod. vo vstupnej hale ZŠ s MŠ, Školská 20, Margecany.

Informácie, kontakt : Mgr. Ľudmila Mikolajová, ŠÚ Margecany

skuradmargecany@stonline.sk; č.t.:053/4799396, 0905344043

Zaujalo vás to? Zdieľajte: