Výstavka ručných prác

Dňa 5. 12. 2012 zorganizovali ženy z Klubu dôchodcov v Margecanoch, výstavku ručných prác. Koordinátorkou výstavy  bola p. vedúca Fonferová, svoje výrobky ukázali p. Anna Pitoňáková – krojované bábiky a p. Mária Papcunová, výrobky z papiera p. Emília Halcinová, ukážku zdobenia perníkov (spojenú z ochutnávkou) p. Katarína Pacholská a Mária Papcunová.

Touto činnosťou ukázali aký je to dobrý námet čo z voľným časom a aj napríklad čo z dlhými zimnými večerami. Výstavka bola pre širokú verejnosť s dosť veľkou návštevnosťou. Členovia klubu majú dlhodobú a bohatú činnosť v širokom spektre záujmov. Toto je iba malá ukážka ako sa dá spestriť hoci aj príchod Vianočných sviatkov a v nemalej miere šírenie ľudovej kultúry či tvorivosti.

 Foto a text Jožo Halcin st.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: