Výsledky volieb

do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 23.11.2013 v obci Margecany

Počet oprávnených voličov:                                                1667

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky                         261

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu          258

Účasť vo voľbách v percentách                                            15,66 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu

Meno a priezvisko

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

SPOLU

1. Rudolf Bauer, RNDr., PhD.

34

66

100

2.Zdenko Trebuľa, JUDr.

91

 67

158

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: