Výsledky volieb vo voľbách do Európskeho parlamentu 24.5.2014 v obci Margecany

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov                1 674

Počet osôb, ktorým boli vydané obálky                            208

Počet platných odovzdaných hlasov                                 199

Účasť v percentách                                                                 12,43

Hlasy odovzdané jednotlivým politickým stranám podľa okrskov si môžete pozrieť v sekcii Voľby 2014.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: