Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 v obci Margecany

Počet oprávnených voličov: 1668

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 611

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva: 592

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu: 529

Účasť vo voľbách v percentách: 36,63%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

Meno a priezviskoOkrsok č. 1Okrsok č. 2Spolu
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.6263125
Marek Ďurán,Ing.71522
Jaroslav Džunko, RNDr., Ing.4913
Vladimír Gürtler, JUDr.9716
Jozef Holečko, Ing. MBA 8614
Ivan Kuhn, Bc., MA134
Rastislav Masnyk, JUDr., MBA91322
Dominika Palaščáková, Ing., PhD. 101424
Lukáš Sisák404
Zdenko Trebuľa, JUDr.153132285

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Meno a priezviskoOkrsok č. 1Okrsok č. 2Spolu
Antonín Cicoň, Ing. 51823
Anna Ganzová538
Anna Hicárová241034
Vladimír Hojstrič, Mgr.101121
Ján Kalafus123
Janka Kipikašová31013
Vladimír Končík72330
Pavol Kuspan, JUDr.121325
Kamil Münnich, Ing.,PhD.211940
Igor Petrik, Ing. 266261527
Miroslav Pisko161127
Peter Popadič, Mgr. 5673129
Jana Pronská5510
Vladimír Urban, Bc. 123

Celkové výsledky volieb do zastupiteľstva a predsedu Košického samosprávneho kraja

Zaujalo vás to? Zdieľajte: