VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, KONANÝCH 4. 11. 2017 V OBCI MARGECANY

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, KONANÝCH 4. 11. 2017 V OBCI MARGECANY

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1652

Počet  voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  677

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu KSK:  628

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva KSK: 666

Účasť vo voľbách v percentách: 40,98  %

 

Podrobné výsledky volieb rozkliknúť tu:

Podrobné výsledky volieb 2017 PDF

Zaujalo vás to? Zdieľajte: