Výsledky Šaffovej ostrohy 2012

Výsledky Šaffovej ostrohy 2012, okresné kolo vo Veľkom Folkmari

Skupina C

Poklemba-Hudáková – strieborné pásmo.

Petrík-Papcunová – zlaté pásmo, navrhnutý postup na krajské kolo.

Skupina N

Gajdoš-Gajdošová – postup na krajské kolo

ŠAFFOVA OSTROHA
Regionálnu súťažnú prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom  tanci „Šaffova ostroha 2012“ organizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 5. februára 2012 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkom Folkmari.

Vyhlasovateľom tejto súťaže je  Národné osvetové centrum z poverenia MK SR v Bratislave. Súťaž je postupová. Základným stupňom je región.

Z každého regionálneho kola postupuje na krajskú súťaž víťaz každej súťažnej kategórie. Z nich na celoštátnu súťaž postúpia víťazi z každej súťažnej kategórie. Súťaže sa zúčastnili tanečníci z okresu Spišská Nová Ves a okresu Gelnica.

Cieľom tejto súťaže je podnietiť interpretov vo folklórnych súboroch a folklórnych skupinách k aktívnejšiemu a kvalitnejšiemu tanečnému prejavu.

Vytvoriť priestor pre prezentáciu tanečníkov, ktorí nie sú organizovaní vo folklórnych súboroch a skupinách. Zoznámiť verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj najhodnotnejšími  interpretačnými výkonmi.

Šaffovu ostrohu organizuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obcou Veľký Folkmar.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: