Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 5.3.2016

Počet voličov zapísaných v zozname voličov         1 656

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní       1 113

Percento účasti                                                              67,21

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:

VOLBY

Zaujalo vás to? Zdieľajte: