Vypnutie analógového signálu v obci

Vážení spoluobčania

podľa dostupných informácií Vás chceme upozorniť na niekoľko údajov o prechode na digitálne televízne vysielanie v našej obci:

  1. V obci Margecany bude vypnutý analógový príjem po 04. 04. 2011 ( nemusí to byť presne tento dátum ), čiže po tomto dátume nebude možný doterajší príjem televízneho signálu.
  2. Čo ďalej. Keďže v našej obci nie je predpoklad príjmu digitálneho televízneho signálu prostredníctvom klasickej antény v multiplexe 2, bude možné prijímať programy: Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ PLUS a ďalších len prostredníctvom satelitu.
  3. Podľa našich dostupných informácií najlacnejšia forma zabezpečenia si príjmu televízneho signálu v obci Margecany a to programov: Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ PLUS, STV 1, STV 2, STV 3, ČT 1 ČT 2, NOVA, PRIMA a ďalších je zakúpenie si satelitného kompletu so SKY LINK kartou alebo s CS LINK kartou, čo spolu predstavuje jednorazovú investíciu cca 120 až 170 eur, bez ďalších mesačných platieb.

V prípade občana, ktorý je:

  • poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
  • alebo je spoločne posudzovanou fyzickou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom uvedenej dávky,
  • a ktorý je zároveň platiteľom koncesionárskeho poplatku,

môže občan požiadať o finančný príspevok 20 eur na nákup uvedeného zariadenia na príjem televízneho signálu.

Písomnú žiadosť je možné získať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na pobočkách Slovenskej pošty.

Občanovi, ktorému bude postačovať príjem TV staníc STV 1, STV 2 a STV 3 bez Markízy, je potrebné si zakúpiť zariadenie set top box, (ak má občan starší televízor), ktorý stojí cca 20 až 25 eur, upozorňujeme ale, že týmto zariadením nebude môcť občan v Margecanoch prijímať Markízu.

Na podrobnejšie informácie je Vám k dispozícii Ing. Igor Petrik, starosta obce Margecany, hlavne v dňoch 01. 04 až 04. 04. 2011, ako aj iné dni po dohode na tel. čísle 0905 44 66 56.

Ing. Igor Petrik, starosta obce Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: