Vymáhanie výživného a únosy detí – ako postupovať

V prílohe článku nájdete informačné letáky týkajúce sa vymáhania výživného v cudzine a medzinárodných rodičovských únosov detí.

Túto agendu spravuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave.

Kontakt:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8, P.O.Box. 57, 814 99  Bratislava

tel.:+421 (02) 2046 3208

fax:+421 (02) 2046 3258

e-mail: Alena.Matejova@cipc.gov.sk

Čo robiť v prípade medzinárodného rodičovského únosu dieťaťa

Ako výmáhať výživné zo zahraničia

Zaujalo vás to? Zdieľajte: