Voľné priestory na dlhodobý prenájom

Obec Margecany, ako vlastník nebytových priestorov, týmto oznamuje potenciálnym záujemcom, že v súčastnosti sú voľné tieto nebytové priestory vhodné na dlhodobý prenájom pre využitie ako kancelárske priestory, obchodné priestory alebo na poskytovanie služieb.

Opis voľných nebytových priestorov:

Obchodný dom, Obchodná 6, 2. nadzemné podlažie

– miestnosť č. 2.09 o výmere 7,21 m2 

– miestnosť č. 2.16 o výmere 11,38 m2

Výška nájmu v zmysle sadzobníka cien pre rok 2013 je 12€/m2/rok.

K nájomným priestorom prislúcha aj podiel na spoločných priestoroch v pomernej časti o výmere 13,62 m2.

Grafické vyobrazenie nebytových priestorov na 2. nadzemnom podlaží Obchodná 6, Margecany (pdf, kliknite pre zobrazenie)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: