Viete, aké cenné papiere máte na účte?

Pamätáte sa ešte na kupónovú privatizáciu? Bolo to už dávno. Možno ani neviete, že doteraz z nej máte cenné papiere na svojom účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. s ktorými sú spojené náklady. Mnohé z týchto cenných papierov možno nemajú  pre vás žiadnu cenu. Už rok máte možnosť tieto cenné papiere bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR (FNM). Je najvyšší čas si zistiť, ako na tom sú vaše cenné papiere.Ak o ne nemáte záujem, využite možnosť bezodplatného prevodu na FNM, nakoľko nový Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. spoplatňuje od 1.1. 2011 aj účty, ktoré doteraz spoplatnené neboli.

Majiteľom účtov cenných papierov, ktorí dostali faktúru za vedenie účtu, môžu byť tieto poplatky zo strany FNM vrátené. Vrátenie poplatkov je podmienené prevedením cenných papierov na FNM. Ak sa rozhodnete, že prevediete na FNM iba niektoré cenné papiere, FNM za vás uhradí alebo vám vráti pomernú časť poplatku zodpovedajúcu prevedeným cenným papierom.

Pozor! Tí, čo ste v roku 2008 mali na účte cenné papiere v menovitej hodnote nad 6 639 EUR, mali by ste sa rozhodnúť a urobiť prevod cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, do 17. decembra 2010.

Hodnotu vašich cenných papierov si môžete zistiť v bankách, u obchodníkov s cennými papiermi a prípadne na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (www.bsse.sk).

Bližšie informácie nájdete na www.cdcp.sk, na www.natfund.gov.sk alebo na pracoviskách, ktoré vám poskytnú jeden bezplatný aktuálny výpis z účtu majiteľa a ktoré zabezpečujú aj bezodplatné  prevody cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, na FNM (RM-S Market, o.c.p., a.s. a vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s.) prípadne na bezplatnej telefonickej linke (aj z mobilu) 0800 888 250 alebo 0800 888 260.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: