verejná vyhláška

ŽSR, Modemizácia železničnej trate Žilina — Košice – úsek trate Krompachy (mimo) — Kysak na pozemkoch v k. ú. Kysak, Vel‘ká Lodina, Malá Lodina, Ružín, Rolova Huta, Margecany, Jaklovce, Gelnica, Kluknava, Richnava, Krompachy, Ličartovce, Obišovce, Lemešany a Drienovská Nová Ves.

Verejná vyhláška k pripomienkovaniu:

Verejna vyhlaska – modernizacia zsr

Zaujalo vás to? Zdieľajte: