Veľkonočný pozdrav a program veľkonočných stretnutí

 

Drahí spoluobčania, drahí bratia a sestry v Kristu!

Veľkonočné sviatky slávené v kresťanskom duchu mala by sprevádzať radosť. Uvedomme si, koľko príjemných chvíľ nám prináša Veľká noc: hlboké zážitky z bohoslužieb, pokoj v duší po veľkonočnej sv. spovedi, návštevy známych, nový život v prírode …Veľkonočné sviatky sú pre nás aj príležitosťou prebúdzať chuť do života, pretože každodenná šedivosť života, starosť o každodenný chlieb a mnohé správy o katastrofách vo svete otriasajú naším vnútrom a ľahko môžu zastrieť pravý pohľad na život a jeho hodnoty. Aj keď počas pôstu sme mali často oči upriamené na Ježišove utrpenie a kríž, práve veľkonočné sviatky nám chcú povedať, že Ježiš vstal z mŕtvych a je stále s nami .

Na jednej hodine v škole mali deti namaľovať niečo, čo majú veľmi rady. Deti namaľovali rôzne hračky, len malý Janko namaľoval ruky rodičov, lebo keď ide s rodičmi, cíti veľkú istotu a ničoho sa nebojí.

Nech veľkonočné sviatky roku 2012 v nás nanovo obnovia náš vzťah s Bohom, ktorý nám znova chce povedať: „Nebojte sa…“

Milostiplné a požehnané sviatky Vám zo srdca želá Váš kňaz

Mgr. Jozef Halčin

Program veľkonočných stretnutí

5.4.2012 Zelený štvrtok Pánovej večere o 18.00 hod.

6.4.2012 Veľký Piatok o 14.30 hod. Krížová cesta

o 18.00 hod. Obrady Veľkého piatku

7.4.2012 Biela- Veľká Sobota od 10.00 hod. poklona pri Božom hrobe

o 16.00 hod. požehnanie jedál

o 19.30 hod. Vigília Veľkej Noci

8.4.2012 Veľkonočná nedeľa o 8.00 a 10.00 hod.

9.4.2012 Veľkonočný pondelok o 8.00 a 10.00 hod.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: