VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE V MARGECANOCH

Poriadok a čistota je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu i k samotnej obci, preto sa  obraciame na Vás s výzvou, aby ste sa zapojili  do veľkého upratovania súkromných aj spoločných priestorov v našej obci, ktoré sa chystá

12. apríla 2014.

Pracovníci technického úseku v poobedňajších hodinách zabezpečia odvoz biologického odpadu z verejných priestranstiev, t. j. z okolia bytoviek a z verejných trávnikov, v prípade potreby odvozu takéhoto odpadu kontaktujte pána Vila Vojteka na mobilnom čísle 0902906712.

     Všetkým by nám malo záležať na čistom a bezodpadovom životnom prostredí, preto sa  zapojte v sobotu do skrášlenia našej obce.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: