V meste bez môjho auta

22.9.2011 – V meste bez môjho auta

/uzavretie časti Školskej ulice v čase od 7.00 – 19.00 hod. určenej pre aktivity miestnej ZŠ s MŠ venované tomuto projektu/

Harmonogram aktivít

8.00 – 10.00 besedy, prezentácie / o projekte ETM, alternatívna doprava…/

10.00 – 12.00 bezmotorová časť Školskej ulice – stanovištia /učitelia/

  • inline korčule, skateboardy, bicykle
  • jazdy zručnosti, ukážky na U-rampe…
  • slalom na inline korčuliach
  • podliezanie latky na inline korčuliach, skateboardoch
  • Prenosné DDI / bicykle, kolobežky, autíčka/ – súťaže, hry žiakov ZŠ a detí MŠ
  • DI /materská škola – hry a súťaže/
  • tematické kreslenie na chodník, cestu – téma – alternatívna doprava, súbežne so súťažami
  • predvádzacie jazdy na netradičných dopravných prostriedkoch
  • anketa spokojnosti pre občanov /formulár/

12.00 – 12.30 :  prestávka, obed

13.00 hod. : Odhaľovanie pamätných tabúľ projektu „Regenerácie sídla Margecany“ – zóna pred OcÚ

13.30 hod. : Prezentácia projektu „Regenerácie sídla Margecany“

Aktivovanie HotSpotu pri Ocú

Zaujalo vás to? Zdieľajte: