Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

31. „Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

Kontaktná adresa okrskových volebných komisií: budova obecného úradu, Obchodná 7, Margecany.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: