Uzávierky a obmedzenia na cestách

Spišské Vlachy: Dňa 16.09.2016 od 17,00 hod. do 22,00 hod. – úplná uzávierka III/3260 v prieťahu mesta Sp. Vlachy na ul. Kostolná a časť Železničná ul. z dôvodu konania akcie Večerný beh mesta Sp. Vlachy. Obchádzková trasa dočasným dopravným značením nebude vyznačená.

Krompachy-Slovinky: Na ceste III//3255 – prieťah mesta Krompachy a obce Slovinky v úseku: Krompachy (ul. Hlavná – Nám. Slobody – Zemanská) – Slovinky (kostol) a späť sa 17.septembra 2016 uskutoční športová akcia „Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v krátkom duatlone“. Počas konania športového podujatia nebude uzávierka cesty a účastníci budú dodržiavať pravidla cestnej premávky, ktorá bude podľa potreby usmerňovaná dopravnou políciou a poučenými osobami.

Krompachy: Na ceste III/3255, prieťah mesta Krompachy a námestie Slobody, bude v dňoch 22. – 24. septembra 2016 úplná uzávierka cesty v dĺžke 420 m v úseku od križ. s miestnou komunikáciou na ul. Lorencova po križ. s cestou na ul. Zemanská z dôvodu konania kultúrno – spoločenskej akcie XXV. ročník Krompašský jarmok.

Krompachy: 09.10.2016 od 7,30 hod. do 14,00 hod. – na ceste III/3255 v prieťahu mesta Krompachy (na ul. Hlavná a Nám. Slobody) z dôvodu konania športového podujatia 51. ročník Beh ulicami mesta Krompachy bude pohyb účastníkov pretekov za plnej premávky s doprovodným vozidlom Mestskej polície.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: