UZÁVIERKA ŠTÁTNEJ CESTY

UZÁVIERKA ŠTÁTNEJ CESTY 

Mesto Košice plánuje celkovú uzávierku štátnej cesty II/547 v km 4,000 – 16,331, v úseku od Baránka po hranicu Košice – okolie, 

od 07.11.2016 do 16.12.2016,

od pondelka do soboty (vrátane soboty) v čase

od 08.15 h – do 15.00 h, 

z dôvodu výrubu drevín okolo štátnej cesty II/547 a okolo komunikácií na stredisko Jahodná. Stromy a kroviny zasahujú do vozovky, čím tvoria pevnú prekážku pri ceste II/547 a tým je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na tejto komunikácií, sťažujú údržbu cestného telesa a sťažujú obhospodarovanie susedných pozemkov. Cesta bude otvorená do 08:00, aby sa ľudia mohli dostať do práce, o 08:15 bude úplne zatvorená a otvorená bude od 15:00, aby sa ľudia mohli dostať domov. V prvom týždni bude realizovaný výrub v úseku od úseku od Baránka po Alpinku. Po dokončení v tomto úseku, bude pokračovanie výrubu drevín od Alpinky po hranicu okresu Košice – okolie. 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: