Uzávierka pozemných komunikácii

Uzávierka pozemných komunikácií v dňoch 2. 5., 3. 5. a 4. 5. 2013

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy pozemných komunikácií, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po posúdení žiadosti spoločnosti – Slovakia rally systém, s.r.o.

povoľuje

žiadateľovi uzávierku ciest – vetiev I/18 – vetvy, II/546, III/06815, III/54311, III/5461, III/5463, III/5466, III/018190, III/0682, III/06811, III/06813 a III/0686 v okresoch Prešov, Košice-okolie a Gelnica, za týchto podmienok:

Dôvod uzávierky: usporiadanie XX. ročníka automobilovej súťaže „RALLY PREŠOV“.

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: 4. 5. 2013 (sobota)

Doba uzávierky: od 9,15 hod. do 16,00 hod.

Miesto uzávierky: cesty III/5461 v úseku som začiatkom za obcou Ľubovec – III/5463 Ľubovec – Suchá Dolina – Sedlice – Miklušovce – Klenov – II/546 Klenovský kopec – okr. hranica Gelnica s ukončením nad obcou Margecany

Všetky uzatvorené úseky, čas trvania, obchádzkové trasy a podmienky uzávierky v priloženom povolení.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: