Uzávierka ciest II/546, III/5463 a III/5466

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove z dôvodu konania XVIII. ročníka automobilovej súťaže “RALLY Prešov” povolil

úplnú uzávierku ciest II/546, III/5466 a III/5463 v okrese Prešov

dňa 30. 4. 2011 (v sobotu)

v čase od 7:30 do 16:30

Miesto uzávierky:

  • cesta II/546 v km 11,500 – 24,700, v úseku so začiatkom za križovatkou s cestou III/5465 (do obce Bajerov) s ukončením úseku na hranici okresov Prešov – Gelnica,
  • cesta III/5463 v km 1,434 – 14,434, úsek od konca zastavanej časti obce Ľubovec (pri PD Ľubovec) – Suchá Dolina – Sedlice – Miklušovce – Klenov po križovatku s cestou II/546 na Klenovskom kopci,
  • cesta III/5466 v km 0,000 – 3,550, úsek so začiatkom od križovatky s cestou III/01890 v obci Hrabkov po križovatku s cestou II/546 na Klenovskom kopci.

Dĺžka uzávierky: 29,75 km

Popis obchádzky:

Obchádzka bude vedená obojsmerne po ceste II/547 Margecany – Kluknava – III/018186 Víťaz – Široké – Chminianska Nová Ves – Prešov – II/546 Prešov, časť Vydumanec – Rokycany – Žipov, resp. III/5461 Bzenov – Radatice – Ľubovec.

Dĺžka obchádzky: 60,0 km

Podmienky obchádzky ako aj úpravu cestovného poriadku v čase obchádzky si prečítajte v priloženom rozhodnutí o povolení úplnej uzávierky.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: